ایران آنتیک

از استان: مازندران
عضویت در ایران آنتیک: ۶ سال
لینک اختصاصی:
وضعیت
قیمت

تومان  –  تومان

 • 10000‎تومان
 • 6500000‎تومان

ایران آنتیک » 5 دینار

اتمام (فعلا موجود نیست)

005033
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002736
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

008138
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006166
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

008139
 
سکه 5 دینار 1310 - MS62 - رضا شاه
 • تخفیف 5%
1,300,000 تومان 1,230,000 تومان
009972
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

009973
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

005032
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002733
 
سکه 5 دینار 1310 - VF25 - رضا شاه
 • تخفیف 11%
190,000 تومان 170,000 تومان
008140
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002735
 
سکه 5 دینار 1310 - VF30 - رضا شاه
 • تخفیف 8%
130,000 تومان 120,000 تومان
004208
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

005034
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004209
 
سکه 5 دینار 1310 - VF35 - رضا شاه
 • تخفیف 9%
220,000 تومان 200,000 تومان
009974
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002555
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002734
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002737
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

008215
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

009977
 
سکه 5 دینار 1314 - VF30 - رضا شاه
 • تخفیف 5%
5,500,000 تومان 5,200,000 تومان
009975
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006167
 
سکه 5 دینار 1314 - VF35 - رضا شاه
 • تخفیف 8%
5,000,000 تومان 4,600,000 تومان
008214
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

009976
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002554
 
سکه 5 دینار 1315 (5 تاریخ بزرگ) - VF25 - رضا شاه
 • تخفیف 8%
2,000,000 تومان 1,840,000 تومان
009233
 
سکه 5 دینار 1315 (5 تاریخ بزرگ) - VF35 - رضا شاه
 • تخفیف 5%
4,000,000 تومان 3,800,000 تومان
009978
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004210
 
سکه 5 دینار 1315 (5 تاریخ کوچک) - EF45 - رضا شاه
 • تخفیف 5%
4,000,000 تومان 3,800,000 تومان
009979
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

005036
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002781
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002553