ایران آنتیک

از استان: مازندران
عضویت در ایران آنتیک: ۶ سال
لینک اختصاصی:
وضعیت
قیمت

تومان  –  تومان

 • 1000‎تومان
 • 1000000‎تومان

ایران آنتیک » 10 ریال

سکه 10 ریال 1358 (ترک قالب) چرخش 45 درجه - MS63 - جمهوری اسلامی
 • تخفیف 13%
400,000 تومان 350,000 تومان
008905
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000482
 
سکه 10 ریال 1358 - جمهوری اسلامی
 • تخفیف 10%
20,000 تومان 18,000 تومان
000479
 
سکه 10 ریال 1358 اولین سالگرد (مکرر پشت سکه) - EF40 - جمهوری اسلامی
 • تخفیف 14%
35,000 تومان 30,000 تومان
008904
 
سکه 10 ریال 1358 اولین سالگرد (مکرر پشت سکه) - MS62 - جمهوری اسلامی
 • تخفیف 8%
60,000 تومان 55,000 تومان
008903
 
سکه 10 ریال 1358 اولین سالگرد (مکرر پشت سکه) - MS63 - جمهوری اسلامی
 • تخفیف 11%
90,000 تومان 80,000 تومان
008902
 
سکه 10 ریال 1358 اولین سالگرد - MS63 - جمهوری اسلامی
 • تخفیف 13%
6,000 تومان 5,200 تومان
008901
 
سکه 10 ریال 1359 - جمهوری اسلامی
 • تخفیف 10%
30,000 تومان 27,000 تومان
000480
 
سکه 10 ریال 1360 - MS62 - جمهوری اسلامی
 • تخفیف 10%
5,000 تومان 4,500 تومان
008906
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000481
 
سکه 10 ریال 1361 (تاریخ بزرگ) پشت بسته - MS62 - جمهوری اسلامی
 • تخفیف 17%
6,000 تومان 5,000 تومان
008907
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

008908
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

008910
 
سکه 10 ریال 1361 (شکستگی قالب پشت سکه) - MS63 - جمهوری اسلامی
 • تخفیف 17%
12,000 تومان 10,000 تومان
008909
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000484
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000483
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000485
 
سکه 10 ریال 1361 - تاریخ کوچک پشت باز - جمهوری اسلامی
 • تخفیف 17%
6,000 تومان 5,000 تومان
000523
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000486
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002345
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002346
 
سکه 10 ریال 1361 - قدس بزرگ - تیپ 2 - مکرر پشت سکه - جمهوری اسلامی
 • تخفیف 13%
15,000 تومان 13,000 تومان
002348
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002350
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002351
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002353
 
سکه 10 ریال 1361 قدس بزرگ (مکرر روی سکه) - تیپ 5 - MS63 - جمهوری اسلامی
 • تخفیف 13%
40,000 تومان 35,000 تومان
008917
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

010213
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

008911
 
سکه 10 ریال 1361 قدس بزرگ - تیپ 2 - MS63 - جمهوری اسلامی
 • تخفیف 10%
10,000 تومان 9,000 تومان
008912