ایران آنتیک

از استان: مازندران
عضویت در ایران آنتیک: ۶ سال
لینک اختصاصی:
وضعیت
قیمت

تومان  –  تومان

 • 1000‎تومان
 • 1000000‎تومان

ایران آنتیک » 50 ریال

سکه 50 ریال 1359 (دور جمهوری) - MS62 - جمهوری اسلامی
 • تخفیف 10%
1,000,000 تومان 900,000 تومان
009006
 
سکه 50 ریال 1359 (دور جمهوری) - VF30 - جمهوری اسلامی
 • تخفیف 12%
250,000 تومان 220,000 تومان
010218
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

010219
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

010220
 
سکه 50 ریال 1359 - MS63 - جمهوری اسلامی
 • تخفیف 17%
18,000 تومان 15,000 تومان
009005
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000712
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

009003
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

009002
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

009004
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

009001
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

009000
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

008999
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

009008
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

009007
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000714
 
سکه 50 ریال 1361 (صفر کوچک) - AU58 - جمهوری اسلامی
 • تخفیف 18%
22,000 تومان 18,000 تومان
009011
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

009010
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

010221
 
سکه 50 ریال 1361 (مکرر پشت سکه) - AU55 - جمهوری اسلامی
 • تخفیف 13%
40,000 تومان 35,000 تومان
010223
 
سکه 50 ریال 1361 (چرخش 60 درجه) - AU50 - جمهوری اسلامی
 • تخفیف 11%
169,000 تومان 150,000 تومان
010222
 
سکه 50 ریال 1361 - MS63 - جمهوری اسلامی
 • تخفیف 20%
15,000 تومان 12,000 تومان
009009
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000717
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000715
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

009012
 
سکه 50 ریال 1363 - AU55 - جمهوری اسلامی
 • تخفیف 15%
65,000 تومان 55,000 تومان
009014
 
سکه 50 ریال 1363 - MS64 - جمهوری اسلامی
 • تخفیف 12%
125,000 تومان 110,000 تومان
009013
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

009015
 
سکه 50 ریال 1364 - MS63 - جمهوری اسلامی
 • تخفیف 12%
25,000 تومان 22,000 تومان
009016
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000720
 
سکه 50 ریال 1365 - MS62 - جمهوری اسلامی
 • تخفیف 15%
20,000 تومان 17,000 تومان
009017
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000722
 
سکه 50 ریال 1366 (نوشته دریا ها برجسته) - AU58 - جمهوری اسلامی
 • تخفیف 20%
10,000 تومان 8,000 تومان
009020