ایران آنتیک

از استان: مازندران
عضویت در ایران آنتیک: ۶ سال
لینک اختصاصی:
وضعیت
قیمت

تومان  –  تومان

  • 25000‎تومان
  • 25000000‎تومان

ایران آنتیک » 1000 ریال

اسکناس 1000 ریال (آموزگار - جهانشاهی) - تک - VF35 - محمد رضا شاه
  • تخفیف 12%
125,000 تومان 110,000 تومان
010432
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002650
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002648
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002649
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006881
 
اسکناس 1000 ریال (انصاری - مهران) - تک - EF40 - محمد رضا شاه
  • تخفیف 16%
50,000 تومان 42,000 تومان
010435
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

010434
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

010436
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

004916
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

005577
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006880
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

010433
 
اسکناس 1000 ریال (انصاری - مهران) - جفت - UNC64 - محمد رضا شاه
  • تخفیف 5%
380,000 تومان 360,000 تومان
006879
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002654
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002651
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002646
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

008795
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

005578
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

008796
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

010439
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

010438
 
اسکناس 1000 ریال (یگانه - خوش کیش) - تک - UNC64 - محمد رضا شاه
  • تخفیف 10%
100,000 تومان 90,000 تومان
010437
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

002652