ایران آنتیک

از استان: مازندران
عضویت در ایران آنتیک: ۶ سال
لینک اختصاصی:
وضعیت
قیمت

تومان  –  تومان

 • 0‎تومان
 • 55000000‎تومان
منطقه
ملاک انتخاب
برند / تولید کننده

ایران آنتیک » کلکسیون

اسکناس 1000 ریال شماره لاتین - VF30 - رضا شاه
 • تخفیف 8%
1,300,000 تومان 1,200,000 تومان
006165
 
اسکناس 500 ریال شماره لاتین - VF25 - رضا شاه
 • تخفیف 9%
1,100,000 تومان 1,000,000 تومان
006164
 
اسکناس 20 ریال کلاه بزرگ - تک - F - رضا شاه
 • تخفیف 7%
750,000 تومان 700,000 تومان
006163
 
اسکناس 20 ریال کلاه کوچک - تک - F - رضا شاه
 • تخفیف 7%
750,000 تومان 700,000 تومان
006162
 
اسکناس 20 ریال پشت فارسی (شماره فارسی) - تک - EF40 - رضا شاه
 • تخفیف 10%
800,000 تومان 720,000 تومان
006161
 
اسکناس 10 ریال کلاه بزرگ - تک - VF20 - رضا شاه
 • تخفیف 10%
1,000,000 تومان 900,000 تومان
006160
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006159
 
سکه 5000 دینار 1344 تصویری - EF45 - احمد شاه
 • تخفیف 4%
265,000 تومان 255,000 تومان
006158
 
سکه 5000 دینار 1344 تصویری - AU55 - احمد شاه
 • تخفیف 5%
275,000 تومان 260,000 تومان
006157
 
سکه 5000 دینار 1343 تصویری (بدون یقه) - MS60 - احمد شاه
 • تخفیف 5%
280,000 تومان 265,000 تومان
006156
 
سکه 5000 دینار 1343 تصویری (بدون یقه) - VF30 - احمد شاه
 • تخفیف 2%
240,000 تومان 235,000 تومان
006155
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006154
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006153
 
سکه 5000 دینار 1343 تصویری (با یقه) - EF45 - احمد شاه
 • تخفیف 4%
250,000 تومان 240,000 تومان
006152
 
سکه 5000 دینار 1342 تصویری (بدون یقه) - AU58 - احمد شاه
 • تخفیف 4%
280,000 تومان 270,000 تومان
006151
 
سکه 5000 دینار 1342 تصویری (بدون یقه) - VF35 - احمد شاه
 • تخفیف 2%
240,000 تومان 235,000 تومان
006150
 
سکه 5000 دینار 1342 تصویری (بدون یقه) - VF25 - احمد شاه
 • تخفیف 2%
230,000 تومان 225,000 تومان
006149
 
سکه 5000 دینار 1342 تصویری (با یقه) - MS61 - احمد شاه
 • تخفیف 7%
290,000 تومان 270,000 تومان
006148
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006147
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006146
 
سکه 5000 دینار 1341 تصویری (با یقه) - EF40 - احمد شاه
 • تخفیف 4%
250,000 تومان 240,000 تومان
006145
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

006144
 
سکه 5000 دینار 1341 تصویری (بدون یقه) - VF30 - احمد شاه
 • تخفیف 4%
250,000 تومان 240,000 تومان
006143
 
سکه 5000 دینار 1340 تصویری (بدون یقه) - MS61 - احمد شاه
 • تخفیف 7%
300,000 تومان 280,000 تومان
006142
 
سکه 5000 دینار 1340 تصویری (بدون یقه) - EF40 - احمد شاه
 • تخفیف 4%
260,000 تومان 250,000 تومان
006141
 
سکه 5000 دینار 1340 تصویری (بدون یقه) - VF25 - احمد شاه
 • تخفیف 4%
240,000 تومان 230,000 تومان
006140
 
سکه 5000 دینار 1340 تصویری (با یقه) - EF40 - احمد شاه
 • تخفیف 4%
260,000 تومان 250,000 تومان
006139
 
سکه 5000 دینار 1340 تصویری (با یقه) - VF25 - احمد شاه
 • تخفیف 4%
240,000 تومان 230,000 تومان
006138
 
سکه 5000 دینار 1339 تصویری - EF40 - احمد شاه
 • تخفیف 3%
350,000 تومان 340,000 تومان
006137
 
سکه 5000 دینار 1339 تصویری - VF20 - احمد شاه
 • تخفیف 4%
280,000 تومان 270,000 تومان
006136
 
سکه 5000 دینار 1335 تصویری - VF25 - احمد شاه
 • تخفیف 2%
240,000 تومان 235,000 تومان
006135
 
سکه 50 دینار 1332 - VF20 - احمد شاه
 • تخفیف 20%
50,000 تومان 40,000 تومان
005852