:: مزایده شماره ۸۴ :: اینجا ضربه بزنید

ایران آنتیک

از استان: تهران (مناطق 22 گانه)
عضویت در ایران آنتیک: ۱۱ سال
لینک اختصاصی:
وضعیت
قیمت
ملاک انتخاب
برند / تولید کننده

ایران آنتیک » کلکسیون

سکه 2 قران 1326 - MS61 - محمد علی شاه 052594
مزایده: بزودی - 2 روز دیگر
سکه شاهی 1342 صاحب زمان - MS63 - احمد شاه 052592
مزایده: بزودی - 2 روز دیگر
سکه 500 دینار 1332 تصویری - MS63 - احمد شاه 052591
مزایده: بزودی - 2 روز دیگر
سکه 500 دینار 1330 خطی - MS62 - احمد شاه 052590
مزایده: بزودی - 2 روز دیگر
سکه 10 شاهی 1310 - VF30 - ناصرالدین شاه 052588
مزایده: بزودی - 2 روز دیگر
سکه 5 دینار 1318 (8 تاریخ تنها) - AU58 - رضا شاه 052587
مزایده: بزودی - 2 روز دیگر
سکه 5000 دینار 1320 خطی - MS64 - مظفرالدین شاه 052585
مزایده: بزودی - 2 روز دیگر
سکه 2000 دینار 1337 جلوس - EF45 - احمد شاه 052583
مزایده: بزودی - 2 روز دیگر
سکه 2000 دینار 1323 تصویری - MS61 - مظفرالدین شاه 052582
مزایده: بزودی - 2 روز دیگر
سکه 5 ریال 1334 مصدقی - AU58 - محمد رضا شاه 052581
مزایده: بزودی - 2 روز دیگر
سکه 2 ریال 1331 مصدقی - 2 بزرگ - EF40 - محمد رضا شاه 052580
مزایده: بزودی - 2 روز دیگر
سکه ربعی 1304 - VF30 - رضا شاه 052579
مزایده: بزودی - 2 روز دیگر
سکه ربعی 1343 دایره کوچک - AU58 - احمد شاه 052578
مزایده: بزودی - 2 روز دیگر
سکه 2 ریال 1329 - EF40 - محمد رضا شاه 052576
مزایده: بزودی - 2 روز دیگر
سکه 1 ریال 1329 - VF35 - محمد رضا شاه 052575
مزایده: بزودی - 2 روز دیگر
سکه 1 ریال 1326 - VF35 - محمد رضا شاه 052574
مزایده: بزودی - 2 روز دیگر
سکه 10 ریال 1326 - VF - محمد رضا شاه 052573
مزایده: بزودی - 2 روز دیگر
سکه 1 ریال 1313/0 (سورشارژ تاریخ) - MS64 - رضا شاه 052572
مزایده: بزودی - 2 روز دیگر
سکه 5 ریال 1312 - MS63 - رضا شاه 052571
مزایده: بزودی - 2 روز دیگر
موجودی تعدادی سکه ربعی 1315 - VF - رضا شاه 002861
100,000 تومان