انواع مروارید

مقاله ها و دسته ها

  • مرواریدمروارید

    ریشه واژه مروارید بر خلاف آنچه که بسیاری ریشه کلمه مروارید را کلمه یونانی Margaritas می دانند این واژه دارای اصالتی ایرانی است که به طور مستقیم یا از طریق زبان دیگری به زبان یونانی و همچنین زبان های سامی راه پیدا کرده است. ضمن این که نخستین اطلاعات درباره مروارید و چگونگی صید آن در خلیج فارس ، توسط ملازمان اسکندر و وقایع نگاران همراه او به سرزمین هلن ها رسیده است. در زبان انگلیسی به مروارید (Pearl) گفته می شود که از کلمه لاتین (Perna) که نوعی صدف است مشتق شده است. مروارید چیست...