تاریخچه ضبط صوت

مقاله ها و دسته ها

  • ضبط صوتضبط صوت

    دستگاه ضبط صوت یک دستگاه ضبط و پخش صوتی آنالوگ است. استفاده از نوار مغناطیسی برای ضبط صدا حدودا در سال 1930 م. آغاز شد. این نوار موجب تحول صنعت پخش رادیو و موسیقی گردید. تولیدکنندگان ، توانایی ضبط و همچنین ضبط دوباره صدا را بدون از دست دادن کیفیت به سهولت انجام دادند. از دهه اول قرن بیستم، نوار مغناطیسی آنالوگ تا حد زیادی توسط فن آوری های ضبط دیجیتال برای اهداف مصرفی جایگزین شده است، اگرچه برخی از آنها هنوز هم توسط آنالوگ ضبط می شوند. ضبط صوت یکی از مهمترین تحولات، استفاده از یک پودر...