تاریخچه گلدان

مقاله ها و دسته ها

  • گلدانگلدان

    سابقه ای طولانی از شکل و عملکرد گلدان تقریبا در تمام فرهنگ های توسعه یافته وجود دارد ؛ اغلب اشیا سرامیکی به جا مانده ، شواهدی هنری از فرهنگ هایی که در گذشته وجود داشته و امروزه ناپدید شده اند می باشند. سبک های مختلف و انواع گلدان در سراسر جهان در دوره های زمانی مختلف ساخته شده است. اکثر آن ها در حقیقت برای نگهداری مایعات مورد استفاده قرار می گرفتند و در حقیقت کاربردی چون کوزه داشتند. مانند آنچه که از سده دهم پیش از میلاد با نام آمفورا از یونان به جای مانده و برای نگهداری شراب و روغن از آن استفاده می...