خاتم سازی

مقاله ها و دسته ها

  • خاتم کاریکالاهایی خاتم کاری ، طلا کوب ، نقره کوب و غیره

    مقدمه هنر خاتم سازی یکی از مهمترین هنرهای دستی ایران است. این صنعت ارزش هنری فوق العاده زیادی دارد. سابقه خاتم سازی در ایران از زمان های خیلی قدیم بوده است. به طور کلی ابتدا باید دید خاتم چیست و خاتم ساز یا خاتم کار چه کسی است. خاتم یکی از هنرهای زیبا و فاخر دنیاست. خاتم کاری هنر آراستن سطح اشیای چوبی به صورتی شبیه موزاییک با مثلث های کوچک دو پهلو برابر و سه پهلو برابر از جنس عاج ، چوب های مختلف ، استخوان و فلزات گوناگون می باشد. هنر خاتم در طول پیدایش و تکامل خود سینه به سینه و از استاد به...