خراطی

مقاله ها و دسته ها

  • خراطیخراطی روی چوب kharati

    تاریخچه خراطی خراطی ، هنر صنعت ساختن اشیا از چوب است که سابقه ای بسیار طولانی دارد. بقایای نقش برجسته های کاخ داریوش در تخت جمشید نشان می دهد که تخت و چهار پایه و عودسوز آن به شیوه خراطی تهیه شده است. خراطی و تراش چوب در این دوره مرسوم بوده و هنرمندان ، انواع ظروف چوبی را با ظرافت خاص ساخته و از خود بیادگار گذارده اند. وسائل چوبی به علت اینکه زود از بین رفته و پوسیده می شوند، از دوره های باستانی کمتر بدست آمده است و ما نمونه هائی از این هنر را امروزه بطور قلیلی در دست داریم. از دوره اشکانی...

محتوا