ساز تمپو قدیمی

مقاله ها و دسته ها

  • تمپوتمپو

    « تمپو » در اصل معیاری برای سرعت در اجرای قطعات موسیقی می باشد. چون با این ساز ریتم آهنگ شکل می گیرد و همانطور که ذکر شد سرعت اجرا مشخص می شود به احتمال قوی این ساز را با نام تمپو می شناسند. « داربوکا » نام دیگری برای این ساز در موسیقی اعراب میباشد. این ساز جامی شکل و پوست صدا است و همانند جیمبه [1] آفریقای غربی صدایی پرمعنی دارد. بدنه آن از فلز یا سفال ساخته می شود و دهانه آن بسیار نازک است. داربوکا های فلزی از جنس آلومینویم ، مس ، چدن و... ساخته می شوند و عموما برای آنها از پوست مصنوعی استفاده...