سنگ فیروزه

مقاله ها و دسته ها

  • فیروزهسنگ فیروزه (Turquoise)

    فیروزه (Turquoise) فیروزه مظهر آبی آسمان و دریا است. در تمدن های قدیم و معاصر که از نظر تصوف غنی بودند از فیروزه به عنوان یکی از مقدس ترین سنگ ها یاد کرده اند. فیروزه یکی از سنگ های قیمتی است که از عهد باستان در ایران شناخته شده است. جایگاه فیروزه در ادبیات ایران تقریبا همه شعرا از آن یاد کرده اند و در اشعارشان به برخی از ویژگی های سنگ فیروزه و رنگ فیروزه ای ، معادن فیروزه ، خواص درمانی و کاربرد های آن باور های رایج درباره آن و غیره اشاره کرده اند که همه این ها نشان از اهمیت آن دارد. در...

  • فیروزه کوبیفیروزه کوبی

    تاریخچه فیروزه فیروزه یکی از سنگ های قیمتی می باشد که از عهد باستان در ایران شناخته شده است. از کتیبه بنیاد کاخ داریوش بزرگ در شوش معلوم می گردد که در آن تاریخ فیروزه، احسایین نامیده می شده و از خوارزم برای زینت آلات کاخ آورده شده بود. فیروزه سنگ آرزوهای پادشاهان تمام تمدنها از زمان کوروش و داریوش بزرگ است که به عنوان هدیه از طرف آنها به پادشاهان کشورهای دیگر اهدا میشده است. فیروزه پارسی با کیفیت ترین فیروزه در جهان است که در اروپا برای تعریف کیفیت فیروزه ، فیروزه پارسی را مثال می زنند و ملاک...