سوخت نگاری

مقاله ها و دسته ها

  • سوخته کاری چوبسوخته کاری روی چوب

    تاریخچه هنر سوخت نگاری یا « پیرو گرافی » ابتدا در سه هزار سال قبل در یونان قدیم شکل گرفت و سپس به شیوه سنتی در کشورهای اروپایی، آسیایی، استرالیا و آمریکا برای تزیینات مصنوعاتی نظیر موسیقی و وسایل آشپزخانه استفاده می شد. پیروگرافی مشتق شده از کلمات یونانی ( pur ) به معنای آتش و ( graphos ) به معنی نوشتن می باشد. مردم احتمالاً «نگارش با آتش» را از زمان کشف آتش داشته اند . قدیمی ترین نمونه اثر چوبی، در کاوش های باستانی شهر سوخته زابل به دست آمده است این اثر یک قطعه شانه چوبی است که قدمت آن به...