شاهان تور

مقاله ها و دسته ها

  • سنتورساز سنتور ، شاهان تور

    سنتور یا شاهان تور از ساز های زهی-مضرابی (یا زهی-کوبه ای) است که شکل ساده آن منسوب به بابلیان می باشد. در کلمه سنتور ، منظور از «تور» ، تور ماهیگیری می باشد. سیم های سنتور در ردیف های موزی و مورب تداعی کننده آن می باشد و صدای آن ، تداعی کننده صدای برخورد امواج دریا و صخره هاست که حالات روحی و روانی بشر را بر می انگیزاند. سنتور های کشمیری که مادر سنتور کنونی ایران است تداعی کننده صدای رعد و برق ، صدای باد و طوفان ، صدای برخورد امواج ، صدای شکسن کشتی و غوطه ور شدن در آب ، ریزش باران و حرکت امواج می...