فلوت آنتیک

مقاله ها و دسته ها

  • فلوتفلوت

    استخوان سوراخ شده خرس ، از زیستگاه های انسان نئاندرتال ، به احتمال زیاد جزو کهن ترین آلات موسیقی به دست آمده از اروپا می باشد. استفاده از ابزاری مانند «فلوت» ، امر مهمی در زندگی نئاندرتال ها به شمار می آمد. « فلوت » در یونان ، سازی روستایی بود که در جشنواره های دیونیسوسی [1] مورد استفاده قرار می گرفت. در فرهنگ یونانی ، این ساز متعلق به خدای پان ، خدای شبانان و گله بود که فلوتش را از به هم پیوستن نی های کنار رودخانه می ساخت. امروزه به این ساز « پن فلوت » گفته می شود که در ادامه بیشتر به آن می...