معنی گرز

مقاله ها و دسته ها

  • گرزگرز - mace

    شاید « گرز » یکی از کهن ترین ابزار های جنگی جهان باشد. جنگ افزاری ارزان ، ساده در ساخت و ساده در کاربرد و سلاحی بسیار معمولی بود. البته نمونه هایی که در موزه ها موجود است اغلب تشریفاتی بوده و تزیین شده اند. گرزی هندوایرانی گرزی از جنس سنگ ، مکزیک ، 16 - 11 میلادی گرز دارای بدنه ای قوی ، چوبی یا فلزی و سری سنگین از جنس سنگ ، مس ، برنز ، آهن یا فولاد است. سر یک گرز جنگی می تواند برجستگی هایی داشته باشد که باعث نفوذ بیشتری در زره ها می شود. مشکل گرز های اولیه در این بود که به سختی...