میناکاری

محصولات

اتمام (فعلا موجود نیست)

000360
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000361
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000362
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

000363
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

003358
 

اتمام (فعلا موجود نیست)

003368
 

مقاله ها و دسته ها

  • مینای نقاشیمینای نقاشی

    یکی از شیوه های زیبای میناکاری ، مینای نقاشی می باشد. در مینای نقاشی ، زمینه ورق مس را از مینای سفید و غلیظ می پوشانند ، در کوره پخته و روی آن را با رنگ های مینایی نقاشی می کنند. مینای نقاشی شیوه کار: ابتدا فلز مس توسط استادکاران به فرم های خاص سفارش داده می شود سپس سطح آن را پرداخت می کنند تا مینا به خوبی روی آن قرار گیرد. آنگاه ظرف را در کوره می گذارند تا پخته شود. هنگامی که ظرف سرد شد آماده نقاشی است. طرح روی کاغذ، طراحی و سوزن کاری می شود سپس با گرد زغال آن را روی فلز لعاب...

  • مینای خانه بندیمینای خانه بندی

    یکی از شیوه های میناکاری « مینای خانه بندی » نام دارد. این مینا با نام مینای حجره ای یا مینای گلابتونی نیز شناخته می شود. که در مقاله میناکاری توضیحات بیشتری در این باره نوشته شده است. در این هنر - صنعت نقوش اصلی را به وسیله سیم های نازک فلزی روی ورقه سطح فلز پدید می آورند و پس از آنکه این سیم ها با رنگ های مینایی و یا به وسیله لحیم کاری (یا با لعاب به دانه به گونه ای که هم اکنون در کارگاه میناکاری سازمان میراث فرهنگی مرسوم است) ثابت شد ، بخش های باقی مانده را با رنگ های گوناگون مینایی میکند و...