هواپیما اسباب بازی

مقاله ها و دسته ها

  • هواپیماهواپیما

    بشر در سال های قبل از 1900 میلادی هیچ گاه گمان نمی برد که هواپیما امروزه به مهمترین وسیله حمل و نقل جهان تبدیل شود. در قرن های 17 و 18 میلادی ، افراد زیادی مشغول تبدیل ایده پردازی های خود به دستگاه هایی بودند تا بتوانند پرواز کنند. مردم عادی آن زمان کارها را بیهوده می پنداشتند و به وسایل اختراعی آن ها به چشم نوعی اسباب بازی می نگریستند. اگرچه با این وسایل امکان پرواز وجود نداشتاما ایده خوبی برای سازندگان اسباب بازی بود تا با آن وسیله ای سرگرم کننده برای بازی کودکان بسازند. با اختراع هواپیما مدل...