کتری قدیمی

مقاله ها و دسته ها

  • کتریکتری

    کلمه کتری (Kettle) از کلمه قدیمی (Ketill) اسکاندیناوی به معنای دیگ گرفته شه است. اولین کتری ها در بین النهرین احتمالا با هدفی غیر از آشپزی مورد استفاده قرار می گرفت. با گذشت زمان این ظروف سفالین به طور هنرمندانه ای تزئین شدند و در آشپزخانه مورد استفاده قرار گرفتند. در چین ، کتری ها معمولا از آهن ساخته شده و به طور مستقیم بر روی شعله قرار می گرفتند. کتری آهنی کتری از جنس آلومینیوم در نیمه دوم قرن نوزدهم بود که کتری های الکتریکی جایگزین کتری های معمولی شدند. در سال 1893...