گبه بافی

مقاله ها و دسته ها

  • گبه بافیگبه بافی - Gabbe Weaving

    بطور یقین نمی دانیم نام گبه از کجا آمده است. فرش شناسان امروز برای یافتن ریشه این کلمه مسیر پر پیچ و خمی را پیموده اند. در مواقعی آن را در کنار واژه «قبیح» گذاشته و گاه به کلمه «گایر» ربط داده اند که اولی به معنای زشت و معمولی و دومی به معنای حفاظ است. اما امروز در لغت به معنای ضخیم و زمخت است و نوعی فرش است که دارای خوابی بلند و به صورت درشت بافت است. در ابتدا نیز به عنوان زیراندازی بافته شده که مانع نفوذ سرمای زمین می شده است. تعریف گبه یکی از صنایع دستی تزیینی ، کاربردی ایران « گبه بافی » نام...

محتوا