:: پیک اختصاصی :: اهل شهر تهرانی! محصول را درب منزل خود ببین و سپس پرداخت کن، اطلاعات بیشتر...

:: لیست جدید 8 فروردین ::  اینجا ضربه بزنید

حل کاری

کتاب آرایی بیان دیدگاه

حل کاری

به طلا کاری یکپارچه بدون خط تحریر « حل کاری » می گویند که نقش های آن شامل شاخ و برگ و بوته و پرندگان و حیوانات افسانه ای مانند اژدها و سیمرغ است. از این شیوه بیشتر در حاشیه کتاب های تزئینی ، خصوصا در حاشیه مرقع ها و صفحات بدرقه یعنی صفحات سفید ابتدا و انتهای کتاب استفاده شده است.
برای این منظور طلا را به صورت پودر در آورده و در صمغ حل می کردند به همین سبب به این شیوه «حل کاری » گفته می شود.

حل کاری در مرقع گلشن ، مجنون در بیابان ، عبدالصمد ، صفحه 158 ، 958 ه.ق ، کاخ گلستان.
حل کاری در مرقع گلشن ، مجنون در بیابان ، عبدالصمد ، صفحه 158 ، 958 ه.ق ، کاخ گلستان

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید