لچکی

کتاب آرایی
۱۹۱۸ بازدید بیان دیدگاه
لچکی

لچکی

به لچکی «گوشه» یا «کنج» هم گفته می شود. یک چهارم ترنج است که در چهارگوشه صفحه قرار گرفته و گاهی در میان آن ترنج و نیم ترنج نقش می گردد. گاهی در حاشیه کتاب های منظوم و منثوری که در حاشیه کتابت شده باشد لچکی نقش شده است. در هر صفحه یک یا سه لچکی مزین قرار می گیرد. البته باید گفت که نقوش مذکور در غالب تزئینات کتاب از تذهیب ، ترصیع و تجلید به کار می رفت. از این نقش در قالی ها ، قالیچه ها ، بافتنی ها ، لوحه های کاشی کاری ، حجاری ، گچ بری و منبت کاری نیز به کار گرفته می شد.
همچنین فضاهای خالی بین اجزای ترنج ، خود نیز به صورت لچکی های متصل به هم خوانده می شوند.

نظر کاربران

avatar ارسال نظر