:: پیک اختصاصی :: اهل شهر تهرانی! محصول را درب منزل خود ببین و سپس پرداخت کن، اطلاعات بیشتر...

:: لیست جدید 8 فروردین ::  اینجا ضربه بزنید

لچکی

کتاب آرایی بیان دیدگاه

لچکی

به لچکی «گوشه» یا «کنج» هم گفته می شود. یک چهارم ترنج است که در چهارگوشه صفحه قرار گرفته و گاهی در میان آن ترنج و نیم ترنج نقش می گردد. گاهی در حاشیه کتاب های منظوم و منثوری که در حاشیه کتابت شده باشد لچکی نقش شده است. در هر صفحه یک یا سه لچکی مزین قرار می گیرد. البته باید گفت که نقوش مذکور در غالب تزئینات کتاب از تذهیب ، ترصیع و تجلید به کار می رفت. از این نقش در قالی ها ، قالیچه ها ، بافتنی ها ، لوحه های کاشی کاری ، حجاری ، گچ بری و منبت کاری نیز به کار گرفته می شد.
همچنین فضاهای خالی بین اجزای ترنج ، خود نیز به صورت لچکی های متصل به هم خوانده می شوند.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید