نخ ابریشمی

ابزار و وسایل دوخت و دوز بیان دیدگاه

نخ ابریشمی

این نخ ، مناسب دوخت های دستی برای پارچه های ابریشمی و پشمی می باشد. از آن برای زدن کوک های موقت در قسمت هایی که باید اتو کشی شوند نیز استفاده می شود ، زیرا این نخ بدون باقی گذاشتن هیچ اثری بر روی پارچه می تواند حذف گردد.
 

هشتگ ها

نظر کاربران


avatarنظر خود را ارسال کنید