:: لیست جدید 11 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره 45 :: «اینجا ضربه بزنید»

سوزن تاپستری

ابزار و وسایل دوخت و دوز بیان دیدگاه

سوزن تاپستری (Tapestry)

«تاپستری» واژه انگلیسی است و در زبان فرانسه به آن « تاپیسری » می گویند و آن به معنای پارچه ای است با بافت ساده (گلیم بافت) که پود آن روی تار را به طور کامل بپوشاند و نقش های متفاوتی ایجاد کند. از این سوزن برای دوخت تاپستری روی تورهای درشت شماره دوزی استفاده می شود. پارچه های شماره دوزی ، دارای سوراخ های مربعی شکل بزرگی در بافت خود می باشد ، بنابراین نیازی به سوراخ کردن پارچه با سوزن های نوک تیز نیست. به همین سبب این سوزن ها که دارای نوکی گرد و نرم هستند ، برای پر کردن سوراخ های تور شماره دوزی بسیار مناسب می باشند و همچنین خراشی بر دست ایجاد نمی کنند. اگر الیاف انتخابی از نوع پشم باشد سوزن های شماره (13 و 14 و 17) و اگر الیاف پشم با ضخامت متوسط باشد از سوزن های شماره (20 ، 22، 24 و 26) برای کار مناسب می باشد.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید