:: اطلاع رسانی :: نحوه ارسال سفارشات در تعطیلات نوروزی، اطلاعات بیشتر...

ماهی کلک

خوشنویسی بیان دیدگاه

ماهی کلک

چو من ماهی کلک آرم به تحریر    تو از نون و القلم می پرس تفسیر«حافظ»


ماهی کلک یکی از اصطلاحات خوشنویسی در مورد تراشیدن قلم است.

خوشنویس و محقق معاصر استاد فضائلی با رسم شکلی به نقل از کتاب فوائد الخطوط تالیف محمد بن دوست محمد بخاری می نویسد :«قلم را باید مشابه حوت(ماهی) تراشید تا ذَنَبُ الحوت (دُم ماهی) ظاهر شود و تمامی قلم مشابه به حوت باید.»
 

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید