:: لیست جدید 11 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره 45 :: «اینجا ضربه بزنید»

قوت در قواعد خوشنویسی

اصول و قواعد دوازده گانه خوشنویسی بیان دیدگاه

قوت

منظور از قوت ، به کار گرفتن تمام پهنای قلم در خوشنویسی می باشد که در میان و انتهای کشیده ها و در وسط دوایر و حرکات گردشی مانند (سَرِ و ، د ، ف ، ق) وجود دارد.
 

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید