:: پیک اختصاصی :: اهل شهر تهرانی! محصول را درب منزل خود ببین و سپس پرداخت کن، اطلاعات بیشتر...

:: لیست جدید 8 فروردین ::  اینجا ضربه بزنید

اصول (استواری) در قواعد خوشنویسی

اصول و قواعد دوازده گانه خوشنویسی بیان دیدگاه

اصول (استواری)

اصول در لغت به معنی ریشه ها و پایه ها می باشد و در خوشنویسی به معنای حسن نگارش حروف و استحکام آن ها با رعایت مجموعه قواعد خط به طور یک جا می باشد که نیازمند مهارت است و جز با پشت کار و تمرین و با گذشت زمان به دست نخواهد آمد.
به اعتقاد بعضی از اساتید هنر خوشنویسی رعایت تمامی قواعد توام با هم ، به منزله جان خط خواهد بود. البته لازم به ذکر است که بعضی از صاحب نظران ، ترکیب ، کرسی و نسبت را جزو اصول نمی دانند و جداگانه راجع به آن بحث می کنند.
 

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید