:: پیک اختصاصی :: اهل شهر تهرانی! محصول را درب منزل خود ببین و سپس پرداخت کن، اطلاعات بیشتر...

:: لیست جدید 8 فروردین ::  اینجا ضربه بزنید

خط طومار

خوشنویسی بیان دیدگاه

خط طومار

از خط طومار به عنوان یکی از نخستین خطوط یاد شده است. از قدیمی ترین خطوط عربی است که با حروف درشت و سنگین بر طومارهای نبریده نوشته می شد. مشهور است که این خط به پیروی از تعالیم مستقیم معاویه ابداع شده است. اگر چه در ابتدا کیفیتی سنگین و عبوس داشت ولی از قرن چهارم به بعد حالت ایستا و زاویه دار خود را از دست داد و با تغییراتی که خوشنویسان معروف در آن به عمل آوردند به خطی مجلل با قوس های موزون بدل شد و مشابه ثلثی شد که بسیار درشت نوشته می شود.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید