:: مزایده جدید شماره 48 :: اینجا ضربه بزنید

پارچه فلانل

پارچه بیان دیدگاه

فلانل (Flannel)

فلانل از کلمه گولانل به معنی پشم در زبان ولزی مشتق شده است.
پارچه ای سبک ، نرم ، پرزدار ، خیلی لطیف ، با وزنی متوسط ، پشمی با بافت ساده یا سرژه که به طور جزیی سطح آن کرک دار است.
معمولا بافت آن جناقی است و گاهی ضد آب ساخته می شود و از آن برای ملحفه ، البسه کودکان و کت و دامن می باشد.
در این پارچه تارها باید ظریف تر و محکم تر از پودها باشند. ممکن است تمام پارچه با نخ های فاستونی و یا فقط تارهای فاستونی و یا ترکیبی از پشم ، پنبه ، ریون و الیاف دیگر بافته شوند.
از مخلوط ریون و استات ، پارچه فلانل با بافت سرژه که سطح آن به طور جزئی کرک دار است نیز تهیه می کنند.
گرمی پارچه فلانل به نخ های پود که دارای پیچ و تاب نرم تری هستند و موجب کرک دار شدن پارچه می شوند بستگی زیادی دارد و با درگیری الیاف درهم عایق حرارتی تشکیل می دهند.

  • فلانلت

پارچه پنبه ای نرم و سبکی است که کمی پرز داده می شود. گاهی آن را با الیاف مصنوعی  اغلب به صورت پارچه و گاهی هم نخ آن را رنگ می کنند و در تکمیل ضد آب رفتگی را بر روی آن انجام می دهند.
معمولا پارچه چاپ شده بر روی لباس نوزاد ، پیژامه و پیراهن کاربرد دارد. این پارچ به نام « فلانل کیمونو » نیز نامیده می شود.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید