:: پیک اختصاصی :: اهل شهر تهرانی! محصول را درب منزل خود ببین و سپس پرداخت کن، اطلاعات بیشتر...

:: لیست جدید 8 فروردین ::  اینجا ضربه بزنید

پارچه گاباردین

پارچه بیان دیدگاه

گاباردین ( Gabardine )

پارچه ایست محکم و متراکم ، سنگین یا با وزن متوسط ، سرژه ( کج راه ) که از الیاف مختلف یا مخلوطی از الیاف ، با نقوش برجسته تیغ ماهی یا جناغی یا خطوط راه راه اریب که همواره از سمت راست پارچه به چپ و از پایین به بالا بافته می شود.

کلمه گاباردین در قرون وسطی به شنل و ردا اطلاق می شد.

گاباردین با نخ کارد یا شانه شده یک لا یا چند لای فاستونی ، پنبه ، ابریشم و استاپیل ریون و یا مخلوطی از الیاف بافته می شود.

معمولا تارها بر روی پارچه موج می زنند. بافت سرژه 22 دارای زاویه 45 تا 63 درجه است. تعداد تارها در هر 2.5 سانتی متر دو برابر پودها هستند به طوری که خطوط مورب ریب یا راه های آن قابل تشخیص است.
گاباردین پنبه ای را معمولا با بافت سرژه 63 درجه و همیشه با زاویه ای بیش از 45 درجه که زاویه سرژه معمولی است و با جهت خطوط سرژه به چپ چنانچه از نخ یک لا بافته شود و جهت خطوط سرژهبه راست در صورتی که از نخ چند لا باشد تهیه می کنند.گاباردین ریون شبیه به نوع پنبه ای آن است.

از گاباردین برای دوخت کت و شلوار و پالتو استفاده می شود.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید