:: پیک اختصاصی :: اهل شهر تهرانی! محصول را درب منزل خود ببین و سپس پرداخت کن، اطلاعات بیشتر...

:: لیست جدید 8 فروردین ::  اینجا ضربه بزنید

نخ کوک

ابزار و وسایل دوخت و دوز

نخ کوک

نخی نازک و ضعیف است. زود کنده می شود و به پارچه آسیبی نمی رساند. از این نخ برای نشانه گذاری روی پارچه مورد استفاده قرار می گیرد.