:: لیست جدید ۱۳ اسفند :: اینجا ضربه بزنید

:: مزایده شماره ۸۴ :: اینجا ضربه بزنید

چوب برون

چوب بیان دیدگاه

چوب برون

قسمت خارجی چوب که وظیفه فیزیولوژیکی آن را انجام می دهد چوب برون نامیده می شود و ضخامت آن در گونه های مختلف چوب متغیر است. رنگ آن در گونه های مختلف متفاوت است اما معمولا به رنگ روشن می باشد. چوب برون در صنعت ارزش چندانی ندارد.
 

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید