:: لیست جدید 4 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

چوب بهاره و چوب تابستانه

چوب بیان دیدگاه

چوب بهاره و چوب تابستانه

اصطلاحات چوب بهاره و تابستانه در مورد درختانی بکار می رود که در مناطق معتدل زیست می کنند و آغاز و پایان دوره رویش گیاهی آن ها در دو فصل بهار و تابستان صورت می پذیرد.
در آغاز دوره رویش گیاهی به دلیل فراوانی شیره نباتی ، عناصر چوب حفره های بزرگتر و دیواره نازکتری دارند که چوب بهاره یا چوب دوره آغاز نامیده می شوند ، در حالی که در پایان دوره رویش گیاهی ، حفره های این عناصر کوچکتر و دیواره آن ضخیم تر می شود که به چوب تابستانه یا چوب پایان معروف هستند.
در مقاطع عرضی درختان ، دوایر روشن مربوط به چوب بهاره و دوایر تاریک مربوط به چوب تابستانه می باشد.
 

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید