:: مزایده جدید شماره 48 :: اینجا ضربه بزنید

گاز انبر

ابزار و وسایل هنرهای چوبی بیان دیدگاه

گاز انبر

گاز انبر از دو قطعه‌ فلزی که با یک محور به هم متصل اند و مقابل هم تأثیر می کنند، تشکیل شده است. دهانه آن دو سر کوتاه است که شکل قلم دارد و کاملا بر روی هم منطبق می شود. طول بازوهای آن بین 12 تا 32 سانتیمتر است. از این وسیله برای کشیدن و چیدن میخ و همچنین گرفتن و نگه داشتن یک شی استفاده می کنند. چیدن میخ به وسیله‌ گازانبر باید فقط در مواردی که فشار دست برای انجام این کار کافی نباشد انجام شود.
به دلیل داشتن شکل خاص ، نوک آن می تواند به سطح مورد نظر بسیار نزدیک شود. چنانچه بخواهیم چیز زایده مانندی مانند میخ را که از یک سطح بیرون زده جدا کنیم ، باید بتوانیم این کار را از نزدیک‌ ترین نقطه به سطح انجام بدیم ؛ به طوری که چیزی از میخ بالای سطح باقی نماند. با استفاده از گاز انبر به راحتی می توانیم این کار را انجام دهیم.
در گازانبر بر خلاف انبردست‌ تمام نیرو در یک نقطه یا در طول دو لبه گازانبر متمرکز می ‌شود به همین دلیل فشار زیادی را می‌تواند به جسم مورد نظر وارد کند.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید