:: پیک اختصاصی :: اهل شهر تهرانی! محصول را درب منزل خود ببین و سپس پرداخت کن، اطلاعات بیشتر...

:: لیست جدید 8 فروردین ::  اینجا ضربه بزنید

تنگ فارسی بُر

ابزار و وسایل هنرهای چوبی بیان دیدگاه

تنگ فارسی بُر 

این ابزار از یک تخته‌ کف و دو چوب‌ (گوه ها) در طرفین آن تشکیل شده است. در این تخته ‌های طرفین ، دو شکاف یکی به طرف چپ و یکی به طرف راست تحت زاویه‌ 45 درجه زده شده است. قطر این شکاف به قدری است که یک اره‌ دنده ریز در آن حرکت می کند. 
هنگامی که بخواهند چوب را به طور فارسی ببرند (برش چوب با زاویه 45 درجه) ، آن را در وسط تنگ قرار داده ، با دست به چوب پهلوی تنگ محکم فشار می دهند تا حرکت نکند و با دست دیگر اره را در شکاف طرف چپ یا طرف راست قرار داده و چوب را می برند. اره در شکاف تنگ حرکت کرده و سر چوب را با زاویه 45 درجه (برش فارسی) می برند. برای آن که شکافهای تنگ در اثر تکرار عمل گشاد نشود، اغلب در لبه‌ شکاف از طرف خارج آن آهن هایی پیچ می کنند.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید