پدیده آدولارسنس

سنگ های قیمتی بیان دیدگاه


پدیده آدولارسنس (Adularescence)

نام این پدیده از واژه « آدولار » گرفته شده و به سنگ ماه باز می گردد. پدیده ای است نورانی با برقی آبی رنگ متمایل به سفید که در اثر برخورد و تداخل نور بازتاب شده از سطوح مختلف از درون لایه لایه این کانی ها با یکدیگر ایجاد شده و به صورت موجی در سطح نگین به هنگام حرکت دادن آن دیده می شود و چنین به نظر می رسد که درخشش بجای سطح سنگ از درون آن نشات می گیرد.

این پدیده بیشتر در کانی های جواهر گونه از خانواده فلدسپارها دیده می شود و زمانی جلوه می کند که این سنگ ها به صورت کابوشن تراش داده شوند. سنگ ماه (Moonstone) بهترین مثال برای این پدیده ی نوری می باشد.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید