:: مزایده جدید شماره 48 :: اینجا ضربه بزنید

کانی شناسی (مینرالوژی)

سنگ های قیمتی بیان دیدگاه

کانی شناسی (مینرالوژی)

شاخه ای از زمین شناسی است که به مطالعه و بررسی کانی ها از نظر ترکیب شیمیایی ، خواص فیزیکی ، شرایط تشکیل و پیدایش آن ها و روابط طبیعی بین کانی ها می پردازد.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید