:: مزایده شماره ۸۴ :: اینجا ضربه بزنید

سیستم مونو کلینیک یا کج لوزی

سنگ های قیمتی بیان دیدگاه

سیستم مونو کلینیک یا کج لوزی (Monoclinic)

بر خلاف سیستم های تتراگونال و اورترومبیک که با وجود اختلاف در محورهای طولی زوایای بین سطوح 90 درجه است ، در سیستم مونو کلینیک علاوه بر تفاوت در پارامتر های طولی یکی از زوایا ۹۰ درجه نیست. به طور دقیق تر می توان چنین گفت که این سیستم دارای سه محور با طول های متفاوت است که نقاط تقارن دو محور قائم و محور سوم نسبت به این دو محور مایل می باشند. در این سیستم یکی از سطوح خارجی متوازی الاضلاع است.

اشکال مشخصه بلورهای این گروه عبارتند از : پیناکوییدها (Pinacoids) و منشورهای مایل.

کانی هایی که دراین سیستم متبلور می گردند :

آزوریت ( Azurite ) ، دیوپسید ( Diopside ) ، تادئیت ( Tadeite ) ، مالاکیت ( Malachite ) ، فلدسپارهای ارتوکلاز ( Orthoclase Feldspare ).

کانی آزوریت در سیستم مونو کلینیک
کانی آزوریت (Azurite) در سیستم مونو کلینیک

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید