سیستم تتراگونال یا چهار گوشه مربع شکل

سنگ های قیمتی  1 نظر

سیستم تتراگونال یا چهار گوشه مربع شکل (Tetragonal)

این سیستم همانند سیستم ایزومتریک دارای سه محور متقاطع بوده که یکدیگر را تحت زاویه 90 درجه قطع می کنند ؛ با این تفاوت که در سیستم تتراگونال ، محور اصلی کوتاه تر یا بلندتر از دو محور دیگر که دارای طول های مساوی هستند ، می باشد.

اشکال مشخصه و مهم در این سیستم عبارتند از : هرمی (Pyramid) چهار سطح مثلثی شکل ، منشوری (Prism) چهار سطح مستطیل شکل ، تراپزوهدرون ها (Trapezohedrons) سطوح شبه ذوزنقه ، هرم های هشت پهلو و هرم های مضاعف و شانزده سطحی. 

کانی هایی که دراین سیستم متبلور می گردند :

آپوفیلیت ( Apophyllite ) ، ایدوکراز ( Idocrase ) ، روتیل ( Rutile ) ، اسکاپولیت ( Scapolite ) ، ولفنیت ( Wulfenite ) ، زیرکن ( Zircon ).

کانی اسکاپولیت در سیستم تتراگونال

کانی اسکاپولیت (Scapolite) در سیستم تتراگونال

نظر کاربران

avatar
۰ لایک
عالی
avatarنظر خود را ارسال کنید