:: لیست جدید 4 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

سیستم تری گونال یا سه وجهی

سنگ های قیمتی بیان دیدگاه

سیستم تری گونال یا سه وجهی (Trigonal)

محورها و زوایای تقاطع این سیستم کاملا همانند سیستم هگزاگونال است و به همین سبب اغلب مجموعه این دو سیستم را هگزاگونال می خوانند. تنها اختلاف این دو سیستم در نقطه تقارن قاعده منشور (Prism) است که در سیستم تری گونال ، سه گوشه و در سیستم هگزاگونال شش گوشه است.

اشکال مهم در این گروه از بلورها عبارتند از : منشورهای سه سطحی ، هرم های سه سطحی ، رومبوهدرال (Rhombohedral) یا لوزی متساوی الساقین و اسکالنوهدرال (Scalenohedral).

کانی هایی که در این سیستم متبلور می شوند عبارتند از :

کروندوم ( Corundum ) ، هماتیت ( Hematite ) ، رودوکروزیت ( Rhodochrosite ) ، تورمالین ( Tourmaline ) و انواع متفاوت کوارتز ( Quartz ) شامل : عقیق( Agate ) ، کلسدنی ( Chalcedony ) ، جاسپر ( Jasper ) ، آمیتیست ( Amethyst ) و …..

کانی آمیتیست در سیستم تری گونال
کانی آمیتیست (Amethyst) در سیستم تری گونال

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید