:: لیست هفتگی :: لیست جدید محصولات کلکسیونی شامل سکه ، اسکناس و مدال یادبود در تاریخ 15 مرداد 1401 به فروشگاه اضافه شد. جهت مشاهده یا خرید اینجا ضربه بزنید

سیستم تری گونال یا سه وجهی

سنگ های قیمتی بیان دیدگاه

سیستم تری گونال یا سه وجهی (Trigonal)

محورها و زوایای تقاطع این سیستم کاملا همانند سیستم هگزاگونال است و به همین سبب اغلب مجموعه این دو سیستم را هگزاگونال می خوانند. تنها اختلاف این دو سیستم در نقطه تقارن قاعده منشور (Prism) است که در سیستم تری گونال ، سه گوشه و در سیستم هگزاگونال شش گوشه است.

اشکال مهم در این گروه از بلورها عبارتند از : منشورهای سه سطحی ، هرم های سه سطحی ، رومبوهدرال (Rhombohedral) یا لوزی متساوی الساقین و اسکالنوهدرال (Scalenohedral).

کانی هایی که در این سیستم متبلور می شوند عبارتند از :

کروندوم ( Corundum ) ، هماتیت ( Hematite ) ، رودوکروزیت ( Rhodochrosite ) ، تورمالین ( Tourmaline ) و انواع متفاوت کوارتز ( Quartz ) شامل : عقیق( Agate ) ، کلسدنی ( Chalcedony ) ، جاسپر ( Jasper ) ، آمیتیست ( Amethyst ) و …..

کانی آمیتیست در سیستم تری گونال
کانی آمیتیست (Amethyst) در سیستم تری گونال

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید