1 عباسی - خط طغرا

سکه 1 عباسی امان الله - خط طغرا

توضیحات

بیلون آلیاژی است که در گذشته برای ضرب سکه از آن استفاده میشد. این آلیاژ حاوی طلا یا نقره با مقدار غالب مس یا فلز پایه دیگری است.

ویژگی ها

1 Abbasi Amanullah - Tughra text
سکه 1 عباسی امان الله - خط طغرا
8 Stars - Emir amanullah with tughra text - El-Ghazi - SH date
8 ستاره - امیر امان الله به خط طغرا - الغازی - تاریخ شمسی
Abbasi - 7 Stars - Coat of arms of afghanistan
عباسی - 7 ستاره - نشان ملی افغانستان
1299 To 1303
از 1299 تا 1303
Copper or Billon
مس یا بیلون
6.70 Grams
6.70 گرم
25 mm
25 میلیمتر
-
-
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
1 عباسی - سایز بزرگ
1/4 فرانک