2/10 قرش

سکه 2/10 قرش سلطان محمد پنجم

توضیحات

خط طُغرا (یا طُغْری) نوعی از خوشنویسی است که با آن لقب ها و نام سلطان یا امیری را می نوشتند. این خط به عنوان امضاء برای سلطان ها در خاورمیانه و به ویژه برای سلاطین عثمانی بکار می رفته است. بر پشت این سکه تاریخ شروع سلطنت و بر روی آن، تعداد سال های سلطنت نوشته شده است. با جمع این دو عدد تاریخ ضرب این سکه به دست آمده است. این سکه در ضرابخانه بیرمنگام (H) به ضرب رسیده است. لازم به ذکر است که سکه فوق در سال 1335 قمری ضرب نشده است.

ویژگی ها

2/10 Qirsh Sultan Mehmed V
سکه 2/10 قرش سلطان محمد پنجم
Wreath - Tughra of Sultan Mehmed V - AH date - Flower
حلقه گل - عبارت سلطان محمد پنجم - تاریخ قمری - گل
Regnal year - ضرب في مصر - عز نصره - 2 عشر القرش
سال سلطنت - ضرب در مصر (رایج مصر) - ارجمند است یاری او - دو دهم قرش - تاریخ قمری
1329 To 1333
از 1329 تا 1333
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
2.42 Grams
42.42 گرم
18 mm
18 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
5/10 قرش
25 کروش طلا - تاج زیتون