10 دلار نظامی - سری های 541 و 691

10 دلار نظامی - سری های 541 و 691

توضیحات

MPC سری 541 در پایگاه های نظامی کشور های قبرس ، انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، ایسلند ، ایتالیا ، ژاپن ، کره جنوبی ، مراکش ، ایرلند شمالی ، فیلیپین ، جزایر ریوکیو ، اسکاتلند ، مورد استفاده قرار می گرفته است. MPC سری 691 نیز با همین طرح اما با رنگ سبز-قرمز ای چاپ شده که البته هرگز منتشر نگردید.

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Military - series 541 & 691
اسکناس ده دلار نظامی - سری های 541 و 691
Military payment certificate - Serial number - Ten Dollars - Woman's Bust - Series number - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - شماره سریال - ده دلار - نیم تنه یک زن - شماره سری - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Military payment certificate - Ten Dollars - woman's Portrait - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - ده دلار - پرتره یک زن - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
1958 To 1961
از 1958 تا 1961
Tudor Press , Boston
تودور پرس در بوستون
156 * 66 mm
66 × 156 میلیمتر
-
-
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار نظامی 1958 - سری 541
 • -
 • 1958
 • 2
 • 10 دلار نظامی 1959 - سری 541
 • -
 • 1959
 • 3
 • 10 دلار نظامی 1960 - سری 541
 • -
 • 1960
 • 4
 • 10 دلار نظامی 1961 - سری 541
 • -
 • 1961
 • 5
 • 10 دلار نظامی 1969 - سری 691
 • -
 • -
10 دلار نظامی - سری 521
10 دلار نظامی - سری 591