10 دلار سری رایج ایالات متحده - دنیل وبستر

10 دلار سری رایج ایالات متحده - دنیل وبستر

توضیحات

این اسکناس تاریخ های 1875 و 1878 در چاپخانه Columbian Bank Note Co. (U.S.A.) - CBC چاپ شده و تاریخ 1880 در چاپخانه Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP به چاپ رسیده است.

ویژگی ها

Ten dollars Banknote - Legal Tender - United States Note - Daniel Webster
اسکناس ده دلار سری رایج ایالات متحده - دنیل وبستر
This Note Is A Legal Tender For Ten Dollars - Series number - The United States Will Pay The Bearer Ten Dollars Washington - Daniel Webster's portrait - Eagle - vignette showing Pocahontas - Serial number - Seal - Act of March 3rd 1863 - United States Note
ده دلار سری رایج - شماره سری - ایالات متحده متعهد شده است تا ده دلار به حامل ان پرداخت نماید - پرتره دنیل وبستر - عقاب - تصویری از پوکاهانتس دختر سرخپوست - شماره سریال - مُهر - مصوبه سوم مارس 1863 - اسکناس ایالات متحده
This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private, except duties on imports and interest on the public debt. Counterfeiting or altering this note or passing any counterfeit or alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed is felony, and is punishable by $5,000 fine, or Fifteen (15) years imprisonment at hard labor or both.
این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به 5 هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1875 - 1880
1880 - 1875
Columbian Bank Note Co. (U.S.A.) - CBC - Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
چاپخانه اسکناس کلمبیا - اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری
-
-
-
-
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1875 سری رایج ایالات متحده
 • Allison & New
 • 1875
 • 2
 • 10 دلار 1878 سری رایج ایالات متحده
 • Allison & Gilfillan
 • 1878
 • 3
 • 10 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر بزرگ قهوه ای
 • Scofield & Gilfillan
 • 1880
 • 4
 • 10 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر بزرگ قهوه ای
 • Bruce & Gilfillan
 • 1880
 • 5
 • 10 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر بزرگ قهوه ای
 • Bruce & Wyman
 • 1880
 • 6
 • 10 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر بزرگ قهوه ای
 • Rosecrans & Huston
 • 1880
 • 7
 • 10 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر بزرگ قهوه ای
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1880
 • 8
 • 10 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر بزرگ قرمز
 • Rosecrans & Hyatt
 • 1880
 • 9
 • 10 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر بزرگ قرمز
 • Rosecrans & Jordan
 • 1880
 • 10
 • 10 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر بزرگ قرمز
 • Bruce & Wyman
 • 1880
 • 11
 • 10 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر بزرگ قرمز سنبله دار
 • Rosecrans & Hyatt
 • 1880
 • 12
 • 10 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر بزرگ قرمز سنبله دار
 • Rosecrans & Huston
 • 1880
 • 13
 • 10 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر کوچک قرمز
 • Lyons & Roberts
 • 1880
 • 14
 • 10 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر کوچک قرمز
 • Tillman & Morgan
 • 1880
 • 15
 • 10 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر کوچک قرمز
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1880
 • 16
 • 10 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر کوچک قرمز
 • Bruce & Roberts
 • 1880
10 دلار سری رایج خزانه داری - دنیل وبستر
10 دلار سری گواهی بازپرداخت