10 دلار سری گواهی نقره - توماس هندریکس - تیپ یک

10 دلار سری گواهی نقره - توماس ای. هندریکس - تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

 Ten dollars Banknote - Silver Certificate - Thomas A Hendricks - type 1
اسکناس ده دلار سری گواهی نقره - توماس ای. هندریکس - تیپ یک
This Certifies That There Have Been Deposited In The Treasury Of The United States Ten Silver Dollars Payable To The Bearer On Demand Washington, D.C. - Thomas A Hendricks's portrait - Serial number - Seal - Department Series 1886 - Act of February 28th 1878
این گواهی قابل پرداخت به اندازه 10 دلار نقره به حامل آن یا سپرده گذار در خزانه داری واشنگتن می باشد - پرتره توماس ای. هندریکس - شماره سریال - مُهر - سری 1886 - مصوبه 28 فوریه 1878
United States Silver Certificate - This Certificate Is Receivable For Customs, Taxes and All Public Dues, And When So Received May Be Reissued
گواهی نقره ایالات متحده - این گواهینامه برای دریافت گمرکی، مالیات و کلیه هزینه های عمومی دریافت می شود و پس از آن ممکن است مجددا صادر شود
1886
1886
Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 10 دلار 1886 سری گواهی نقره - مُهر قرمز
 • Rosecrans & Jordan
 • 1886
 • 2
 • 10 دلار 1886 سری گواهی نقره - مُهر قرمز
 • Rosecrans & Hyatt
 • 1886
 • 3
 • 10 دلار 1886 سری گواهی نقره - مُهر بزرگ قرمز
 • Rosecrans & Hyatt
 • 1886
 • 4
 • 10 دلار 1886 سری گواهی نقره - مُهر بزرگ قرمز
 • Rosecrans & Huston
 • 1886
 • 5
 • 10 دلار 1886 سری گواهی نقره - مُهر قهوه ای
 • Rosecrans & Huston
 • 1886
 • 6
 • 10 دلار 1886 سری گواهی نقره - مُهر قهوه ای
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1886
 • 7
 • 10 دلار 1886 سری گواهی نقره - مُهر قرمز
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1886
10 دلار سری ملی - مُهر قهوه ای
10 دلار سری رایج خزانه داری - فیلیپ شرایدن - تیپ یک