100 دلار سری رایج خزانه داری - آبراهام لینکلن

100 دلار سری رایج خزانه داری - آبراهام لینکلن

توضیحات

-

ویژگی ها

One Hundred dollars Legal tender - Treasury Note - Abraham Lincoln
اسکناس صد دلار سری رایج خزانه داری - آبراهام لینکلن
This Note Is Legal Tender For One Hundred Dollars - Series number - Serial number - The United States Will Pay The Bearer one hundred Dollars Washington D.C. - Abraham Lincoln's portrait - Seal - picture - Treasury note
صد دلار سری رایج - شماره سری - شماره سریال - ایالات متحده متعهد شده است تا صد دلار به حامل آن پرداخت نماید - پرتره آبراهام لینکلن - مُهر - تصویری از یک زن و بچه - اسکناس خزانه داری
United states of America - This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private, except duties on imports and interest on the public debt. Counterfeiting or altering this note or passing any counterfeit or alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed is felony, and is punishable by $5,000 fine, or 15 years imprisonment at hard labor or both
ایالات متحده آمریکا - این اسکناس قابل دریافت در بخشی از بخش های ایالات متحده آمریکا می باشد. قابل پرداخت برای مالیات و ارزش افزوده و دیگر هزینه ها بجز تعرفه گمرکی و همچنین برای حقوق و دیگر بدهی ها و دیگر مطالبات شخصی ، شرکتی و انجمنی غیر از بهره بدهی های عمومی در ایالات متحده می باشد - هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به 5 هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد
1869
1869
American Bank Note Company (U.S.A.) - ABNC
چاپخانه اسکناس بانک آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: آذر 1397
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
  • 1
  • 100 دلار 1869 سری رایج خزانه داری - آبراهام لینکلن
  • Allison & Spinner
  • 1869
100 دلار سری بهره دار - وینفیلد اسکات
100 دلار سری رایج ایالات متحده - آبراهام لینکلن