5 دلار سری رایج ایالات متحده - اندرو جکسن

5 دلار سری رایج ایالات متحده - اندرو جکسن

توضیحات

این اسکناس تاریخ های 1875 و 1878 در چاپخانه Columbian Bank Note Co. (U.S.A.) - CBC چاپ شده و تاریخ های 1880 و 1907 در چاپخانه Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP به چاپ رسیده است.

ویژگی ها

Five dollars Banknote - Legal Tender - United States note - Andrew Jackson
اسکناس پنج دلار سری رایج ایالات متحده - اندرو جکسن
United States Note - Legal Tender For Five Dollars - Series number - The United States Will Pay To Bearer Five Dollars Washington D.C. - Andrew Jackson's portrait - Picture of the woodchopper family - Serial number - Seal - Columbian Bank Note Co.
پنج دلار سری رایج ایالات متحده - شماره سری - پرداخت توسط حامل پنج دلار به خزانه داری - پرتره اندرو جکسن - تصویر خانواده ای هیزم شکن - شماره سریال - مُهر - چاپخانه اسکناس کلمبیا
United States of America - This Note is a Legal Tender at its face value for all debts public and private, except duties on imports and interest on the public debt. Counterfeiting or altering this note or passing any counterfeit or alteration of it, or having in possession any false or counterfeit plate or impression of it, or any paper made in imitation of the paper on which it is printed is felony, and is punishable by $5,000 fine, or Fifteen (15) years imprisonment at hard labor or both.
این اسکناس پولی قانونی است که ارزش اسمی آن برای همه بدهی های عمومی و خصوصی به غیر از تعرفه گمرک و بهره بدهی های عمومی به کار می رود. هرکس این اسکناس را جعل کند و یا با علم به جعل و تزویر ، آن را استفاده یا داخل مملکت نماید طبق قانون مجازات به 5 هزار دلار جریمه نقدی یا پانزده سال زندان با اعمال شاقه و یا هر دو محکوم خواهد شد.
1875 - 1907
1907 - 1875
Columbian Bank Note Co. (U.S.A.) - CBC - Bureau of Engraving and Printing (U.S.A.) - BEP
چاپخانه اسکناس کلمبیا - اداره طراحی و چاپ وزارت خزانه داری آمریکا
187 * 79 mm - Large size
79 × 187 میلیمتر - سایز بزرگ
-
-
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: اسفند 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 1
 • 5 دلار 1875- A سری رایج ایالات متحده
 • Allison & New
 • 1875
 • 2
 • 5 دلار 1875-B سری رایج ایالات متحده
 • Allison & New
 • 1875
 • 3
 • 5 دلار 1875-A سری رایج ایالات متحده
 • Allison & Wyman
 • 1875
 • 4
 • 5 دلار 1875-B سری رایج ایالات متحده
 • Allison & Wyman
 • 1875
 • 5
 • 5 دلار 1878 سری رایج ایالات متحده
 • Allison & Gilfillan
 • 1878
 • 6
 • 5 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر بزرگ قهوه ای - شماره سریال قرمز
 • Scofield & Gilfillian
 • 1880
 • 7
 • 5 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر بزرگ قهوه ای - شماره سریال قرمز
 • Bruce & Gilfillian
 • 1880
 • 8
 • 5 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر بزرگ قهوه ای - شماره سریال قرمز
 • Bruce & Wyman
 • 1880
 • 9
 • 5 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر بزرگ قرمز
 • Bruce & Wyman
 • 1880
 • 10
 • 5 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر بزرگ قرمز
 • Rosecrans & Jordan
 • 1880
 • 11
 • 5 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر بزرگ قرمز
 • Rosecrans & Hyatt
 • 1880
 • 12
 • 5 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر بزرگ قرمز
 • Rosecrans & Huston
 • 1880
 • 13
 • 5 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر بزرگ قهوه ای
 • Rosecrans & Huston
 • 1880
 • 14
 • 5 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر بزرگ قهوه ای
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1880
 • 15
 • 5 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر کوچک قرمز
 • Rosecrans & Nebeker
 • 1880
 • 16
 • 5 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر کوچک قرمز
 • Tillman & Morgan
 • 1880
 • 17
 • 5 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر کوچک قرمز
 • Bruce & Roberts
 • 1880
 • 18
 • 5 دلار 1880 سری رایج ایالات متحده - مُهر کوچک قرمز
 • Lyons & Roberts
 • 1880
 • 19
 • 5 دلار 1907 سری رایج ایالات متحده
 • Vernon & Treat
 • 1907
 • 20
 • 5 دلار 1907 سری رایج ایالات متحده
 • Vernon & McClung
 • 1907
 • 21
 • 5 دلار 1907 سری رایج ایالات متحده
 • Napier & McClung
 • 1907
 • 22
 • 5 دلار 1907 سری رایج ایالات متحده
 • Napier & Thompson
 • 1907
 • 23
 • 5 دلار 1907 سری رایج ایالات متحده
 • Parker & Burke
 • 1907
 • 24
 • 5 دلار 1907 سری رایج ایالات متحده
 • Teehee & Burke
 • 1907
 • 25
 • 5 دلار 1907 سری رایج ایالات متحده
 • Elliott & Burke
 • 1907
 • 26
 • 5 دلار 1907 سری رایج ایالات متحده
 • Elliott & White
 • 1907
 • 27
 • 5 دلار 1907 سری رایج ایالات متحده
 • Speelman & White
 • 1907
 • 28
 • 5 دلار 1907 سری رایج ایالات متحده
 • Woods & White
 • 1907
5 دلار سری رایج خزانه داری - اندرو جکسون
5 دلار سری ملی