50 سنت نظامی - سری 541

50 سنت نظامی - سری 541

توضیحات

MPC سری 541 در پایگاه های نظامی کشور های قبرس ، انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، ایسلند ، ایتالیا ، ژاپن ، کره جنوبی ، مراکش ، ایرلند شمالی ، فیلیپین ، جزایر ریوکیو ، اسکاتلند ، مورد استفاده قرار می گرفته است.

ویژگی ها

Fifty cents Banknote - Military - series 541
اسکناس پنجاه سنت نظامی - سری 541
Military payment certificate - Female Bust - Serial number - Fifty cents - 50 - Series number - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - نیم تنه زن - شماره سریال - 50 - شماره سری - پنجاه سنت - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات
Military payment certificate - 50 cents - 50 - Female Bust - for use only in united states military establishments by united stated authorized personal in accordance with applicable rules and regulations
گواهی پرداخت نظامی - 50 سنت - پرتره یک زن - برای استفاده در ارتش آمریکا و پرسنل مجاز مطابق با قوانین و مقررات - 50 سنت
1958 To 1961
از 1958 تا 1961
Tudor Press , Boston
تودور پرس در بوستون
110 * 55 mm
55 × 110 میلیمتر
-
-
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
50 سنت نظامی - سری 521
50 سنت نظامی - سری 591