matchbox

مچباکس (Matchbox) برند تولید کننده اسباب بازی از سال 1953 می باشد. در ابتدا اسباب بازی های Matchbox محصول شرکت لسنی Lesney بوده که در هاکنی ، منطقه ای از لندن مستقر بود. این شرکت توسط لسلی و رودنی اسمیت تأسیس شد. در سال 1948 ، اولین اسباب بازی لسنی طراحی شد که یک غلتک جاده بود که در واقع کپی مستقیم از اسباب بازی برند Dinky ، رهبر اتومبیل های اسباب بازی در آن زمان بود. چند سال بعد و با بزرگ شدن شرکت لسنی ، برند Matchbox ثبت و برای محصولات تولیدی این شرکت استفاده شد.
اتمام (فعلا موجود نیست)
008873
اتمام (فعلا موجود نیست)
012190
اتمام (فعلا موجود نیست)
008876
اتمام (فعلا موجود نیست)
008879
اتمام (فعلا موجود نیست)
008874
اتمام (فعلا موجود نیست)
008877
اتمام (فعلا موجود نیست)
008889
اتمام (فعلا موجود نیست)
008884
اتمام (فعلا موجود نیست)
008886
اتمام (فعلا موجود نیست)
008892
اتمام (فعلا موجود نیست)
008890
اتمام (فعلا موجود نیست)
008891
اتمام (فعلا موجود نیست)
008887
اتمام (فعلا موجود نیست)
008878
اتمام (فعلا موجود نیست)
008875
اتمام (فعلا موجود نیست)
012179
اتمام (فعلا موجود نیست)
008880
اتمام (فعلا موجود نیست)
008883
اتمام (فعلا موجود نیست)
008881
اتمام (فعلا موجود نیست)
008893